(my personal collection I found useful to have around)
𒀭 - – — − + × ⋅  一(japanese1)  ー(japanese longis)  ꟷ(sideways I)≌≠~≡≈ ↓↑→←✓✗
♭♯♂♀ßſʃšϷþϸðθѲѳʒžðŊŋłħℏ♄«»„“ÅåãäɑɅʌɔƆƏǝÆæɪІіҐґͰͱⱵⱶЄєЇїÖöўϒϺ𐌆Ϲϲ.Ⲥ₹🔊↻↺
卍卐࿕࿖࿗࿘ ☯࿊ 🜁🜃🜂🜄  ☉°☽︎🌒🌓◯🌗🌘☾⬤ ☿♀♁♂♃♄ ♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓   子
अआइईउऊऋॠऌॡएऐओऔअंअःकखगघङहचछजझञयशटठडढणरषतथधनलसपफबभमव ०१२३४५६७८९      ➰↬
𑀀    𑀁    𑀂𑀃𑀄𑀅𑀆𑀇𑀈𑀉𑀊𑀋𑀌𑀍𑀎𑀏𑀐𑀑𑀒   𑀓𑀔𑀕𑀖𑀗𑀘𑀙𑀚𑀛𑀜𑀝𑀞𑀟𑀠𑀡𑀢𑀣𑀤𑀥𑀦𑀧𑀨𑀩𑀪𑀫𑀬𑀭𑀮𑀯𑀰𑀱𑀲𑀳𑀴𑀵𑀶𑀷
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ ×  ס ×¢ פ צ ק ר ש ת   ך ם 𐡌 ן ×£×¥   בּ‎
𐤀 𐤁 𐤂 𐤃 𐤄 𐤅 𐤆 𐤇 𐤈 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 𐤎 𐤏 𐤐 𐤑 𐤒 𐤓 𐤔 𐤕      𐤖 𐤚 𐤛 𐤗 𐤘 𐤙
ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن ه و ی
𐩠 𐩡 𐩢 𐩣 𐩤 𐩥 𐩦 𐩧 𐩨 𐩩 𐩪 𐩫 𐩬 𐩭 𐩮 𐩯 𐩰 𐩱 𐩲 𐩳 𐩴 𐩵 𐩶 𐩷 𐩸 𐩹 𐩺 𐩻 𐩼 𐩽 𐩾 𐩿 (Old South Arabian, R to L)
  𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿 𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵  (avestan)
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρσ/ςτυφχψωϚϛͰͱⱵⱶᾺὰΆάᾹᾱᾸᾰĒɛ̄ΈέῈὲϜΉήῊὴῙῑῘῐῚὶῒΊίΐ
𐌰 𐌱 𐌲 𐌳 𐌴 𐌵 𐌶 𐌷 𐌸 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 𐌾 𐌿 𐍀 𐍁 𐍂 𐍃 𐍄 𐍅 𐍆 𐍇 𐍈 𐍉 𐍊  gothic
𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞  𐌠𐌡𐌢𐌣 old italic
ᛆᛒᚦᛂ(not ᚽ)ᚠᚵᚼ(or ᛡ)ᛁᚴᛚᛘ(even though it looks like ᛉ)ᚿᚮᚱᛦ(if R, or ᛣ if Q)ᛋᛏᚢ of bornholm runes
ᚠᚡᚢᚣᚤᚥᚦᚧᚨᚩᚪᚫᚬᚭᚮᚯᚰᚱᚲᚳᚴᚵᚶᚷᚸᚹᚺᚻᚼᚽᚾᚿᛀᛁᛂᛃᛄᛅᛆᛇᛈᛉᛊᛋᛌᛍᛎᛏᛐᛑᛒᛓᛔᛕᛖᛗᛘᛙᛚᛛᛜᛝᛞᛟᛠᛡᛢᛣᛤᛥᛦᛧᛨᛩᛪ᛫᛬᛭ᛮᛯᛰᛱᛲᛳᛴᛵᛶᛷᛸ
ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹ (ᚻ/ᚺ)ᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊ ᛏᛒᛖᛗᛚ(ᛜ/ᛝ)ᛞᛟ: elder fuþark
ᚠᚢᚦ(ᚬ/ᚭ)ᚱᚴ ᚼ(ᚾ/ᚿ)ᛁ(ᛅ/ᛆ)(ᛋ/ᛌ)(ᛏ/ᛐ)(ᛒ/ᛓ)ᛘᛚᛦ: younger fuþark
ᚠᚢᚦᚩᚱᚳᚷᚹ ᚻᚾᛁᛄᛇᛈᛉᛋ ᛏᛒᛖᛗᛚᛝᛞᛟ ᚪᚫᚣᛡᛠᛣᛤᚸ ᛢᛥ: anglo-frisian
𐲀𐲁𐲂𐲃𐲄𐲅𐲆𐲇𐲈𐲉𐲊𐲋𐲌𐲍𐲎𐲏𐲐𐲑𐲒𐲓𐲔𐲕𐲖𐲗𐲘𐲙𐲚𐲛𐲜𐲝𐲞𐲟𐲠𐲡𐲢𐲣𐲤𐲥𐲦𐲧𐲨𐲩𐲪𐲫𐲬𐲭𐲮𐲯𐲰𐲱𐲲 old hungarian
𐳀𐳁𐳂𐳃𐳄𐳅𐳆𐳇𐳈𐳉𐳊𐳋𐳌𐳍𐳎𐳏𐳐𐳑𐳒𐳓𐳔𐳕𐳖𐳗𐳘𐳙𐳚𐳛𐳜𐳝𐳞𐳟𐳠𐳡𐳢𐳣𐳤𐳥𐳦𐳧𐳨𐳩𐳪𐳫𐳬𐳭𐳮𐳯𐳰𐳱𐳲 𐳺𐳻𐳼𐳽𐳾𐳿 old hungarian & next R2L
𐰀𐰁𐰂𐰃𐰄𐰅𐰆𐰇𐰈𐰉𐰊𐰋𐰌𐰍𐰎𐰏𐰐𐰑𐰒𐰓𐰔𐰕𐰖𐰗𐰘𐰙𐰚𐰛𐰜𐰝𐰞𐰟𐰠𐰡𐰢𐰣𐰤𐰥𐰦𐰧𐰨𐰩𐰪𐰫𐰬𐰭𐰮𐰯𐰰𐰱𐰲𐰳𐰴𐰵𐰶𐰷𐰸𐰹𐰺𐰻𐰼𐰽𐰾𐰿𐱀𐱁𐱂𐱃𐱄𐱅𐱆𐱇𐱈 old turkic
ᲐᲑᲒᲓᲔᲕᲖᲗᲘᲙᲚᲛᲜᲝᲞᲟᲠᲡᲢᲣᲤᲥᲦᲧᲨᲩᲪᲫᲬᲭᲮᲯᲰᲱᲲᲳᲴᲵᲶᲷᲸᲹᲺ᲻᲼ᲽᲾᲿ
ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ (vdo) ჱჲჳჴჵჶჷჸჹჺ჻ჼჽჾჿ
ՙ՚՛Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ ԽԾ Կ ՀՁՂՃ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ և՜՝՞
Õ Õ¡ Õ¢  Õ£  Õ¤ Õ¥ Õ¦  Õ§  Õ¨ Õ©  Õª  Õ«  Õ¬  Õ­ Õ® Õ¯   Õ°Õ±Õ²Õ³   Õ´  Õµ  Õ¶  Õ·  Õ¸  Õ¹  Õº  Õ»  Õ¼ Õ½  Õ¾ Õ¿ ր ց  ւ փ  ք օ  ֆ ֈ։֊՟
ⲀⲁⲂⲃⲄⲅⲆⲇⲈⲉⲊⲋⲌⲍⲎⲏⲐⲑⲒⲓⲔⲕⲖⲗⲘⲙⲚⲛⲜⲝⲞⲟⲠⲡⲢⲣⲤⲥⲦⲧⲨⲩⲪⲫⲬⲭⲮⲯⲰⲱϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ
ⲲⲳⲴⲵⲶⲷⲸⲹⲺⲻⲼⲽⲾⲿⳀⳁⳂⳃⳄⳅⳆⳇⳈⳉⳊⳋⳌⳍⳎⳏⳐⳑⳒⳓⳔⳕⳖⳗⳘⳙⳚⳛⳜⳝⳞⳟⳠⳡⳢⳣⳤ⳥⳦⳧⳨⳩⳪ⳫⳬⳭⳮ⳯⳰⳱Ⳳⳳ⳹⳺⳻⳼⳽⳾⳿ koptic
ͰͱͲͳʹ͵Ͷͷͺͻͼͽ;Ϳ΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΪΫάέήίΰϊϋόύώϏϐϑϒϓϔϕϖϗϘϙϚϛϜϝϞϟϠϡ
ⴰⴱⴲⴳⴴⴵⴶⴷⴸⴹⴺⴻⴼⴽⴾⴿⵀⵁⵂⵃⵄⵅⵆⵇⵈⵉⵊⵋⵌⵍⵎⵏⵐⵑⵒⵓⵔⵕⵖⵗⵘⵙⵚⵛⵜⵝⵞⵟⵠⵡⵢⵣⵤⵥⵦⵧ⵰  ⵿  ⵯ 
ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ    
ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ     glagolitic
ሀሁሂሃሄህሆሇለሉሊላሌልሎሏሐሑሒሓሔሕሖሗመሙሚማሜምሞሟፙሠሡሢሣሤሥሦሧረሩሪራሬርሮሯፘሰሱሲሳሴስሶሷሸሹሺሻሼሽሾሿቀቁቂቃቄቅቆቇቈቊቋቌቍቐቑቒቓቔቕቖቘቚቛቜቝ
በቡቢባቤብቦቧቨቩቪቫቬቭቮቯተቱቲታቴትቶቷቸቹቺቻቼችቾቿኀኁኂኃኄኅኆኇኈኊኋኌኍነኑኒናኔንኖኗኘኙኚኛኜኝኞኟአኡኢኣኤእኦኧከኩኪካኬክኮኯኰኲኳኴኵኸኹኺኻኼኽኾዀዂዃዄዅ
ወዉዊዋዌውዎዏዐዑዒዓዔዕዖዘዙዚዛዜዝዞዟዠዡዢዣዤዥዦዧየዩዪያዬይዮዯደዱዲዳዴድዶዷዸዹዺዻዼዽዾዿጀጁጂጃጄጅጆጇገጉጊጋጌግጎጏጐጒጓጔጕጘጙጚጛጜጝጞጟ
ጠጡጢጣጤጥጦጧጨጩጪጫጬጭጮጯጰጱጲጳጴጵጶጷጸጹጺጻጼጽጾጿፀፁፂፃፄፅፆፇፈፉፊፋፌፍፎፏ
ፚ፝፞፟ፐፑፒፓፔፕፖፗ፠።፣፤፥፦፧፨፩፪፫፬፭፮፯፰፱፲፳፴፵፶፷፸፹፺፻፼
ѦѧѨѩѪѫѬѭѮѯѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼѽѾѿҀҁꙊꙋꙀꙂꙄꙆꙈꙌѾꙎꙐꙒꙔꙖꙘꙚꙜꙞ
҂◌҃◌҄◌҅◌҆◌҇◌҈◌◌҉◌ҊҋҌҍҎҏҐґҒғҔҕҖҗҘҙҚқҜҝҞҟҠҡҢңҤҥҦҧΌόῸὸῩῡΎύΰῪὺῢῨῠϓΏώῺὼ    ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѠѡѢѣѤѥҨҩҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӃӄӅӆӇӈӉӊӋӌ
ӍӎӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿꙠꙤꙦꙨꙪꙬꙮꚘꚚ
ɐqɔpǝɟƃɥᴉɾʞlɯuodbɹsʇnʌʍxʎz∀qƆpƎℲפHIſʞ˥WNOԀQɹS┴∩ΛMX⅄ZƖᄅƐㄣϛ9ㄥ 860¡⅋) (‾][,'˙><¿,,}{
А́А̀ӐӑА̄а̄А̊А̃ӒӒ̄В̌ӘӘ́Ә̃ӚӔҐҒГ̧Г̑Г̄Г̣Г̌ҔӺҒ̌ӶЃѓԀԂꚂꚀꚈД̆Д̣ԪԬД̆ӖӗЕ̄Е̃ЀѐЁЁ̄ЄЄ̈ӁӂҖꚄӜԄҘӞЗ̌З̱З̣З́ԐԐ̈ӠԆЅӢӣҊӤ
И́ЍѝІЇЈЉҚӃҠҞҜԞК̣ЌќԚӅԮԒԠԈԔӍӉҢԨӇҤԢԊЊО́О̀О̆О̂О̃О̄ӦӦ̄ӨӨ̄Ө́Ө̆ӪҨԤҦР̌ҎԖҪС́С̣С̱ԌТ̌Т̣ꚐҬꚊЋЂꚌԎ
У̃ӮӯӰӰ́ӲЎўҮ́ҰХ̣Х̱Х̮Х̑ҲӼӾҺҺ̈ԦꚔҴꚎЏҶӴӋҸꚒꚖꚆҼҾЫ̆Ы̄ӸҌЭ̆Э̄Э̇ӬӬ́Ӭ̄Ю̆Ю̈Ю̈́Ю̄Я̆Я̄Я̈ԘԜӀӏ
p̪ b̪ t̪ d̪ ʈɖɓ̥ɓɗ̪ɗpʼt̪ʼtʼʈʼm̥ mɱ̊ɱn̪̊ n̪ n̥ nɳ̊ɳʙr̥ rɭ̆ɺ̣ⱱ̟ ⱱɾ*(ɽɺ)ɸβfvθðszʃʒʂʐɧɬɮꞎsʼʃʼɬʼʬʭβ̞̊ β̞ ʋ̥ʋð̞ ɹ̥ɹɻ̊ɻɥ̊ɥl̥ lɭʘǀ(ʇ)ǃ(ʗ)ǂ(⨎)*(ǁʖ)ǁȶȡcɟk͡pɡ͡bkɡqɢʡʔʄɠʛcʼkʼqʼȵɲŋ͡mŋɴʀ**(ʡʡ̆)*(ʎ̆)* (ʟʟ̆)ɕʑçʝxɣχʁħʕʜʢhꞪɦjʍwɰȴʎʟ (wiki)
aäɑɒæbḇβcčɔɕçdḏdʸǰðḍɖdˁeəɚɛɝfgḡɣhʰḤḥħḫχẖçiɪỉɨjỉʲǰʤʒkḳḵlḷɭɬɫmnŋṇɳɲñɴoŏɸθpp̅ þθðqrɹɾᴅʀʁṛɽsšʃśɕṣʂsˁštṭʈtˁṯtʸčʨuʊŭüvʌɣwʍxχyʸʎzẓʐzˁðˁžʒ’‘ʔʕ Œœ ɨʉɯuɪʏɪ̈ʊ̈ʊeøɘɵɤoəɛœɜɞʌɔæɐaɶɑɒ
Ææ Øø Åå    Ää Öö Üü ẞß     ā ē Ä« ō Å« ǖ á é í ó ú ǘ ǎ ě ǐ ǒ ǔ ǚ à è ì ò ù ǜ â ê î ô û
ĀāĀ́ā́Ā̀ā̀Ā̂ā̂Ā̃ā̃ǞǟĀ̈ā̈ǠǡA̱a̱Å̄å̄ǢǣB̄b̄ḆḇC̄c̄C̱c̱D̄d̄ḎḏĒēḖḗḔḕĒ̂ē̂Ē̃ē̃Ê̄ê̄E̱e̱Ë̄ë̄E̊̄e̊̄ḠḡG̱g̱H̱ẖĪīĪ́ī́Ī̀ī̀Ī̂ī̂Ī̃ī̃I̱i̱J̄j̄J̱j̱ḴḵL̄l̄ḸḹḺḻM̄m̄M̱m̱
N̄n̄ṈṉŌōṒṓṐṑŌ̂ō̂Ō̃ō̃ȪȫŌ̈ō̈ǬǭȬȭȰȱO̱o̱Ø̄ø̄Œ̄œ̄P̄p̄P̱p̱Q̄q̄R̄r̄ṞṟṜṝS̄s̄S̱s̱T̄t̄ṮṯŪūŪ́ū́Ū̀ū̀Ū̂ū̂Ū̃ū̃U̇̄u̇̄ǕǖṺṻṲ̄ṳ̄U̱u̱V̄v̄W̄w̄X̄x̄X̱x̱
ȲȳȲ́ȳ́Ȳ̀ȳ̀Ȳ̃ȳ̃Y̱y̱Z̄z̄Ẕẕ
ÁáẤấĀ́ā́ẮắǺǻĄ́ą́ǼǽB́b́ĆćĆ̣ć̣ḈḉD́d́ÉéẾếḖḗĖ́ė́Ę́ę́É̩é̩ə́ɚ́F́f́ǴǵH́h́ÍíĪ́ī́i̇́Į́į̇́ḮḯJ́ȷ́ḰḱĹĺḾḿŃńÓóỐốỚớṌṍṒṓÓ̩ó̩Ǫ́ǫ́ǾǿƆ́ɔ́Ṕṕ
Q́q́ŔশṤṥT́t́ÚúǗǘỨứṸṹŪ́ū́Ų́ų́V́v́Ʌ́ʌ́ẂẃX́x́ÝýȲ́ȳ́Źź
ǍǎB̌b̌ČčČ̣č̣ĎďĚěÊ̌ê̌F̌f̌ǦǧȞȟǏǐJ̌ǰǨǩĽľM̌m̌ŇňǑǒP̌p̌Q̌q̌ŘřŘ̩ř̩ŠšṦṧŤťǓǔǙǚV̌v̌W̌w̌X̌x̌Y̌y̌ŽžǮǯ
ĂăẮắẰằẲẳẴẵẶặC̆c̆ĔĕḜḝĞğḪḫĬĭK̆k̆M̆m̆N̆n̆ŎŏŒ̆œ̆P̆p̆R̆r̆T̆t̆ŬŭV̆v̆X̆x̆Y̆y̆
ÀàẦầĀ̀ā̀ẰằÆ̀æ̀ÈèỀềḔḕÈ̩è̩ə̀ɚ̀H̀h̀ÌìĪ̀ī̀i̇̀K̀k̀M̀m̀ǸǹÒòỜờỒồṐṑÒ̩ò̩ɔ̀R̀r̀S̀s̀T̀t̀ÙùŪ̀ū̀ǛǜỪừV̀v̀ʌ̀ẀẁX̀x̀ỲỳȲ̀ȳ̀Z̀z̀
ÂâẤấẦầẨẩĀ̂ā̂ẪẫẬậB̂b̂Ḇ̂ḇ̂ĈĉC̭c̭D̂d̂ḒḓÊêḘḙẾếỀềỂểÊ̄ê̄Ē̂ē̂Ê̌ê̌ỄễỆệĜĝĤĥH̭h̭ÎîĪ̂ī̂I̭i̭Ī̭ī̭ĴĵK̂k̂L̂l̂ḼḽM̂m̂N̂n̂Ṋṋ
ÔôỐốỒồỔổŌ̂ō̂ỖỗỘộR̂r̂R̭r̭ŜŝT̂t̂ṰṱÛûŪ̂ū̂ṶṷV̂v̂ŴŵX̂x̂ŶŷẐẑ
ÃãẢảȦȧẠạÄäÅåḀḁĄąᶏȺⱥȀȁẤấẦầẪẫẨẩẬậẮắẰằẴẵẲẳẶặǺǻǠǡǞǟȀȁȂȃⱭɑᴀⱯɐɒAaÆæǼǽǢǣꜲꜳꜴꜵꜶꜷꜸꜹꜺꜻ
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœ
ŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣ
ƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰ
DZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ
ȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟȠȡȢȣȤȥȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯȰȱȲȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȾȿɀɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏ
ɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭ
ʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼʽʾʿˀˁ˂˃˄˅ˆˇˈˉˊˋˌˍˎˏːˑ˒˓˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞˟ˠˡˢˣˤ˥˦˧˨˩˪˫ˬ˭ˮ˯˰˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿0̀́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏0̛̖̗̘̙̜̝̞̟̐̑̒̓̔̕̚0̡̢̧̨̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯0̴̵̶̷̸̰̱̲̳̹̺̻̼̽̾̿0͇͈͉͍͎̀́͂̓̈́͆͊͋͌ͅ͏0͓͔͕͖͙͚͐͑͒͗͛͘͜͟͝͞0ͣͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ͢͠͡ͰͱͲͳʹ͵Ͷͷ͸͹ͺͻͼͽ;Ϳ΀΁΂΃

𐎀a 𐎁b 𐎂c 𐎃ḫ 𐎄d 𐎅h(e) 𐎆w 𐎇z 𐎈ḥ 𐎉θ 𐎊и 𐎋k 𐎌 Å¡ 𐎍l 𐎎m 𐎏 ḏ 𐎐(𐎃 rotated 90°)n 𐎑 ẓ 𐎒s 𐎓ʿ(ɔ) 𐎔п 𐎕ṣ 𐎖q 𐎗r 𐎘ṯ 𐎙ġ 𐎚t 𐎛ỉ 𐎜 ủ 𐎝s̀  𐎟(word divider)
𐎠 𐎣 𐎧 𐎥 𐎨 𐏂 𐎩 𐎫 𐎰 𐎭 𐎱 𐎳 𐎲 𐎴 𐎶 𐎹 𐎺 𐎼 𐎾 𐎿 𐏀 𐏁 𐏃 𐎡 𐎪 𐎮 𐎷 𐎻 𐎢 𐎤 𐎦 𐎬 𐎯 𐎵 𐎸 𐎽 
𐎠a   𐎡i   𐎢 u  𐎣k  𐎤ku   𐎥g   𐎦gu    𐎧x   𐎨c   𐎩j   𐎪ji    𐎫t    𐎬tu   𐎭d    𐎮di   𐎯du   𐎰θ   𐎱p    𐎲b   𐎳f   𐎴n   𐎵nu  𐎶m  𐎷mi  𐎸mu  𐎹y  𐎺v  𐎻vi  𐎼r  𐎽ru  𐎾l  𐎿s  𐏀z  𐏁š  𐏂ç  𐏃h (Old Persian)

    –    k     s     t     n    h    m    y    r    w
a あア かカ さサ たタ なナ はハ まマ やヤ らラ わワ
i  いイ きキ しシ ちチ にニ ひヒ みミ ※  りリ ゐヰ
u うウ くク すス つツ ぬヌ ふフ むム ゆユ るル ※            んン (n)                  ゛ ゜
e えエ けケ せセ てテ ねネ へヘ めメ ※  れレ ゑヱ
o おオ こコ そソ とト のノ ほホ もモ よヨ ろロ をヲ  、,  ・。
是不
𓄿  𓇋  𓇌(𓏭)  𓂝     𓅱(𓏲 𓏱)  𓃀  𓊪(𓊩)  𓆑  𓅓  𓈕(𓈖)  𓂋  𓉔(𓉓𓉔𓉕)  𓎚(𓎛)  𓐌(𓐍)  𓄡
a    i   ij      a(o?)     u              b    p        f    m    n             r     h          ḥ         ḫ         ẖ
𓋳(𓋴)   𓊂(𓊃)   𓈙(𓈛𓈜𓈘𓈚)   𓈍(𓈎)   𓎡   𓎼(𓎻)   𓏎(𓏏)   𓍿   𓂧   𓆓
   s        s                 Å¡                             ḳ(q)       k    g           t         ch    d     dj
𓎤(𓎣)    𓐝    𓋓(𓋔)    𓍘(𓍗)    
g         m      n              t       (hieroglyphs list)   (dictionary)
𓀀𓀁𓀂𓀃𓀄𓀅𓀆𓀇𓀈𓀉𓀊𓀋𓀌𓀍𓀎𓀏𓀐𓀑𓀒𓀓𓀔𓀕𓀖𓀗𓀘𓀙𓀚𓀛𓀜𓀝𓀞𓀟𓀠𓀡𓀢𓀣𓀤𓀥𓀦𓀧𓀨𓀩𓀪𓀫𓀬𓀭𓀮𓀯𓀰𓀱𓀲𓀳𓀴𓀵𓀶𓀷
𓀸𓀹𓀺𓀻𓀼𓀽𓀾𓀿𓁀𓁁𓁂𓁃𓁄𓁅𓁆𓁇𓁈𓁉𓁊𓁋𓁌𓁍𓁎𓁏𓁐𓁑𓁒𓁓𓁔𓁕𓁖𓁗𓁘𓁙𓁚𓁛𓁜𓁝𓁞𓁟𓁠𓁡𓁢𓁣𓁤𓁥𓁦𓁧𓁨𓁩𓁪𓁫𓁬𓁭𓁮𓁯𓁰𓁱𓁲𓁳𓁴𓁵
𓁶𓁷𓁸𓁹𓁺𓁻𓁼𓁽𓁾𓁿𓂀𓂁𓂂𓂃𓂄𓂅𓂆𓂇𓂈𓂉𓂊𓂋𓂌𓂍𓂎𓂏𓂐𓂑𓂒𓂓𓂔𓂕𓂖𓂗𓂘𓂙𓂚𓂛
𓂜𓂝𓂞𓂟𓂠𓂡𓂢𓂣𓂤𓂥𓂦𓂧𓂨𓂩𓂪𓂫𓂬𓂭𓂮𓂯𓂰𓂱𓂲𓂳𓂴𓂵𓂶𓂷𓂸𓂹𓂺𓂻𓂼𓂽𓂾𓂿𓃀𓃁𓃂𓃃𓃄𓃅𓃆𓃇𓃈
𓃉𓃊𓃋𓃌𓃍𓃎𓃏𓃐𓃑𓃒𓃓𓃔𓃕𓃖𓃗𓃘𓃙𓃚𓃛𓃜𓃝𓃞𓃟𓃠𓃡𓃢𓃣𓃤𓃥𓃦𓃧𓃨𓃩𓃪𓃫𓃬𓃭𓃮𓃯𓃰𓃱𓃲𓃳𓃴𓃵𓃶
𓃷𓃸𓃹𓃺𓃻𓃼𓃽𓃾𓃿𓄀𓄁𓄂𓄃𓄄𓄅𓄆𓄇𓄈𓄉𓄊𓄋𓄌𓄍𓄎𓄏𓄐𓄑𓄒𓄓𓄔𓄕𓄖𓄗𓄘𓄙𓄚𓄛𓄜𓄝𓄞𓄟𓄠𓄡𓄢𓄣𓄤𓄥𓄦𓄧𓄨𓄩𓄪𓄫
𓄬𓄭𓄮𓄯𓄰𓄱𓄲𓄳𓄴𓄵𓄶𓄷𓄸𓄹𓄺𓄻𓄼𓄽𓄾𓄿𓅀𓅁𓅂𓅃𓅄𓅅𓅆𓅇𓅈𓅉𓅊𓅋𓅌𓅍𓅎𓅏
𓅐𓅑𓅒𓅓𓅔𓅕𓅖𓅗𓅘𓅙𓅚𓅛𓅜𓅝𓅞𓅟𓅠𓅡𓅢𓅣𓅤𓅥𓅦𓅧𓅨𓅩𓅪𓅫𓅬𓅭𓅮𓅯𓅰
𓅱𓅲𓅳𓅴𓅵𓅶𓅷𓅸𓅹𓅺𓅻𓅼𓅽𓅾𓅿𓆀𓆁𓆂𓆃𓆄𓆅𓆆𓆇𓆈𓆉𓆊𓆋𓆌𓆍𓆎𓆏𓆐𓆑𓆒𓆓𓆔𓆕𓆖𓆗𓆘𓆙𓆚
𓆛𓆜𓆝𓆞𓆟𓆠𓆡𓆢𓆣𓆤𓆥𓆦𓆧𓆨𓆩𓆪𓆫𓆬𓆭𓆮𓆯𓆰𓆱𓆲𓆳𓆴𓆵𓆶𓆷𓆸𓆹𓆺𓆻𓆼𓆽𓆾𓆿𓇀𓇁𓇂𓇃𓇄𓇅𓇆𓇇𓇈𓇉𓇊𓇋𓇌𓇍𓇎𓇏𓇐
𓇑𓇒𓇓𓇔𓇕𓇖𓇗𓇘𓇙𓇚𓇛𓇜𓇝𓇞𓇟𓇠𓇡𓇢𓇣𓇤𓇥𓇦𓇧𓇨𓇩𓇪𓇫𓇬𓇭𓇮𓇯𓇰𓇱𓇲𓇳𓇴𓇵𓇶𓇷𓇸𓇹𓇺𓇻𓇼𓇽𓇾𓇿𓈀𓈁𓈂𓈃𓈄𓈅𓈆𓈇𓈈
𓈉𓈊𓈋𓈌𓈍𓈎𓈏𓈐𓈑𓈒𓈓𓈔𓈕𓈖𓈗𓈘𓈙𓈚𓈛𓈜𓈝𓈞𓈟𓈠𓈡𓈢𓈣𓈤𓈥𓈦𓈧𓈨𓈩𓈪𓈫𓈬𓈭𓈮𓈯𓈰𓈱𓈲𓈳𓈴𓈵𓈶𓈷𓈸𓈹
𓈺𓈻𓈼𓈽𓈾𓈿𓉀𓉁𓉂𓉃𓉄𓉅𓉆𓉇𓉈𓉉𓉊𓉋𓉌𓉍𓉎𓉏𓉐𓉑𓉒𓉓𓉔𓉕𓉖𓉗𓉘𓉙𓉚𓉛𓉜𓉝𓉞𓉟𓉠𓉡𓉢𓉣𓉤𓉥𓉦𓉧𓉨𓉩𓉪𓉫𓉬𓉭
𓉮𓉯𓉰𓉱𓉲𓉳𓉴𓉵𓉶𓉷𓉸𓉹𓉺𓉻𓉼𓉽𓉾𓉿𓊀𓊁𓊂𓊃𓊄𓊅𓊆𓊇𓊈𓊉𓊊𓊋𓊌𓊍𓊎𓊏𓊐𓊑𓊒𓊓𓊔𓊕𓊖𓊗𓊘𓊙𓊚𓊛𓊜𓊝𓊞𓊟𓊠𓊡𓊢𓊣𓊤𓊥
𓊦𓊧𓊨𓊩𓊪𓊫𓊬𓊭𓊮𓊯𓊰𓊱𓊲𓊳𓊴𓊵𓊶𓊷𓊸𓊹𓊺𓊻𓊼𓊽𓊾𓊿𓋀𓋁𓋂𓋃𓋄𓋅𓋆𓋇𓋈𓋉𓋊𓋋𓋌𓋍𓋎𓋏𓋐𓋑𓋒𓋓𓋔𓋕𓋖𓋗𓋘𓋙𓋚𓋛𓋜
𓋝𓋞𓋟𓋠𓋡𓋢𓋣𓋤𓋥𓋦𓋧𓋨𓋩𓋪𓋫𓋬𓋭𓋮𓋯𓋰𓋱𓋲𓋳𓋴𓋵𓋶𓋷𓋸𓋹𓋺𓋻𓋼𓋽𓋾𓋿𓌀𓌁𓌂𓌃𓌄𓌅𓌆𓌇𓌈𓌉𓌊𓌋𓌌𓌍𓌎𓌏𓌐𓌑𓌒𓌓𓌔𓌕𓌖𓌗𓌘𓌙
𓌚𓌛𓌜𓌝𓌞𓌟𓌠𓌡𓌢𓌣𓌤𓌥𓌦𓌧𓌨𓌩𓌪𓌫𓌬𓌭𓌮𓌯𓌰𓌱𓌲𓌳𓌴𓌵𓌶𓌷𓌸𓌹𓌺𓌻𓌼𓌽𓌾𓌿𓍀𓍁𓍂𓍃𓍄𓍅𓍆𓍇𓍈𓍉𓍊𓍋𓍌𓍍𓍎𓍏𓍐𓍑𓍒𓍓
𓍔𓍕𓍖𓍗𓍘𓍙𓍚𓍛𓍜𓍝𓍞𓍟𓍠𓍡𓍢𓍣𓍤𓍥𓍦𓍧𓍨𓍩𓍪𓍫𓍬𓍭𓍮𓍯𓍰𓍱𓍲𓍳𓍴𓍵𓍶𓍷𓍸𓍹𓍺𓍻𓍼𓍽𓍾𓍿𓎀𓎁𓎂𓎃𓎄
𓎅𓎆𓎇𓎈𓎉𓎊𓎋𓎌𓎍𓎎𓎏𓎐𓎑𓎒𓎓𓎔𓎕𓎖𓎗𓎘𓎙𓎚𓎛𓎜𓎝𓎞𓎟𓎠𓎡𓎢𓎣𓎤𓎥𓎦𓎧𓎨𓎩𓎪𓎫𓎬𓎭𓎮𓎯𓎰𓎱𓎲𓎳𓎴𓎵𓎶𓎷𓎸𓎹𓎺𓎻𓎼𓎽
𓎾𓎿𓏀𓏁𓏂𓏃𓏄𓏅𓏆𓏇𓏈𓏉𓏊𓏋𓏌𓏍𓏎𓏏𓏐𓏑𓏒𓏓𓏔𓏕𓏖𓏗𓏘𓏙𓏚𓏛𓏜𓏝𓏞𓏟𓏠𓏡𓏢𓏣𓏤𓏥𓏦𓏧𓏨𓏩𓏪𓏫𓏬𓏭𓏮𓏯𓏰𓏱𓏲𓏳𓏴𓏵𓏶𓏷𓏸
𓏹𓏺𓏻𓏼𓏽𓏾𓏿𓐀𓐁𓐂𓐃𓐄𓐅𓐆𓐇𓐈𓐉𓐊𓐋𓐌𓐍𓐎𓐏𓐐𓐑𓐒𓐓𓐔𓐕𓐖𓐗𓐘𓐙𓐚𓐛𓐜𓐝𓐞𓐟𓐠𓐡𓐢𓐣𓐤𓐥𓐦𓐧𓐨𓐩𓐪𓐫𓐬𓐭𓐮
᚛ ᚁᚂᚃᚄᚅ     ᚆᚇᚈᚉᚊ     ᚋᚌᚍᚎᚏ     ᚐᚑᚒᚓᚔ     ᚕᚖᚗᚘᚙᚚ᚜                           ᚹꝨꝩǷƿ
some tricky :: ׃  ּ∴ஃ⋮…⋯⸽
߀‎߁‎߂‎߃‎߄‎߅‎߆‎߇‎߈‎߉   ‎ߊ‎ߋ‎ߌ‎ߍ‎ߎ‎ߏ‎ߐ  ‎ߑ‎ߒ‎ߓ‎ߔ‎ߕ‎ߖ‎ߗ‎ߘ‎ߙ‎ߚ‎ߛ‎ߜ‎ߝ‎ߞ‎ߟ‎ߠ‎ߡ‎ߢ‎ߣ‎ߤ‎ߥ‎ߦ‎ߧ‎ߨ‎ߩ‎ߪ‎߫‎߬‎߭‎߮‎߯‎‎߱‎߲‎߳‎ߴ‎ߵ‎߶‎߷‎߸‎߹‎ߺ‎߽‎߾‎߿‎  n'ko
(this block is simply useful when I write this book, I will remove it in the end. or maybe not)

-